Vilkår for bruk

Siste oppdatert: 15/07/2020

Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du bruker nettstedet vårt.

Lenker til tredjeparter

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder utenfor CCEPNs kontroll. CCEPN kan ikke garantere nøyaktigheten av informasjonen på disse sidene og kan ikke holdes ansvarlig. CCEPN påtar seg heller intet ansvar for innholdet, annonseringen, produktene, materialet eller tjenestene på disse sidene.

På samme måte kan CCEPN ikke på noen måte holdes ansvarlig for skade så vel som direkte og / eller indirekte økonomisk tap på grunn av bruk av disse nettstedene.

Opphavsrett

Formatet og innholdet på nettstedet er et verk beskyttet av gjeldende lover om opphavsrett. CCEPN regnes som forfatteren. Enhver gjengivelse helt eller delvis i noen form uten tillatelse fra CCEPN er forbudt og utgjør et straffbart forhold i henhold til § 54 i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett i immaterielle rettigheter.

På samme måte regnes CCEPN som lisenshaver av databaser knyttet til nettstedet. De er beskyttet i henhold til § 43 i lov nr. 2 av 12. mai 1961 om opphavsrett til intellektuell eiendom og Europaparlamentets og rådets direktiv 96/9 / EF av 11. mars 1996 om rettslig beskyttelse av databaser. Varemerkene som distribueres av CCEPN og dets tilknyttede selskaper, og logoer som vises på nettstedet, er registrerte varemerker.

Full eller delvis gjengivelse av disse varemerker eller logoer gjennom delvis bruk av nettstedet uten uttrykkelig tillatelse fra CCEPN, er forbudt i henhold til § 1 og 61 i lov av 26. mars 2010 nr. 8.

Hypertekstkoblinger som er opprettet på nettstedet og som er rettet mot andre ressurser på internett, inkludert dets tilknyttede selskaper, har vært gjenstand for forhåndsgodkjenning, uttrykkelig og skriftlig. Enhver bruker eller besøkende til nettstedet kan opprette en hypertekstkobling til dette nettstedet uten uttrykkelig samtykke fra CCEPN.