ANSVAR

Vi produserer ikke bare førsteklasses kaffe, men sørger også for at den produseres på en bærekraftig og rettferdig måte.

Rainforest Alliance

Coffee cherries

Vi er klar over at vi må investere i bærekraftig dyrkning av kaffe for å oppnå en bærekraftig kaffevirksomhet. Vår kaffe skal dyrkes på en måte som beskytter miljøet, og muliggjør et bedre liv for lokalsamfunnene som dyrker kaffen vår.

Rainforest Alliance er en ideell organisasjon som engasjerer seg for en fremtid der mennesker og natur lever i harmoni.

I samarbeid med ulike interessegrupper, inkludert bønder, bedrifter, forbrukere og andre, bygger Rainforest Alliance en allianse for å forbedre livsgrunnlaget, beskytte det biologiske mangfoldet, styrke bøndenes og skogsamfunnenes stemme, og å hjelpe dem med å redusere og tilpasse seg klimaendringene.

icon

100 % av vår gode Costa-kaffe kommer fra gårder som er sertifisert av Rainforest Alliance

For mer bærekraft

Coffee farmers

Siden begynnelsen av vårt partnerskap med Rainforest Alliance, har vi jobbet i fellesskap for å løse noen av de mest akutte problemene som planeten vår står overfor i dag. Det er først og fremst et spørsmål om å endre måten vi produserer, fremskaffer og forbruker verdens naturressurser på.

Alle Rainforest Alliance-sertifiserte gårder må overholde strenge retningslinjer for bedre jordbruksmetoder og arbeidsforhold, samt bedre forvaltning av naturen. Dette bidrar til at kaffen, som vi serverer i våre drikkevarer, produseres på en ansvarsbevisst og bærekraftig måte.

Du kan derfor være trygg på at du støtter bønder og skogssamfunn som skåner våre naturlige ressurser, når du velger Costa Coffee, som vi er stolte av å kjøpe fra Rainforest Alliance-sertifiserte gårder.

Kaffebegrene våre er laget av 100 % fornybare ressurser og kan gjenvinnes